Els grups

Els grups son canals de comunicació per a conjunts de persones aplegades a l'entorn d'un interés (desenvopament, usuaris, àmbits locals...), ja sigui permanents o temporals, i per a discussions públiques visibles a tothom o entre els membres del grup.

Els grups "estables" i públics van segons àrea d'interés o espais territorials.