Cabrianes - Desmuntatge de l'Armari metàl·lic i migració al Rack

imatge de CITTEC

La matinada de divendres a dissabte, sobre la 1:00, esta previst realitzar el desmuntatge de l'armari metàl·lic i migrar els routers cap al rack. Aquesta actuació requerirà desmuntar i tornar a muntar tots els equips.

Qualsevol inconvenient ho comentem.

Salutacions.

 

 

Comentaris

Cabrianes - Desmuntatge de l'Armari metàl·lic i migració al Rack

imatge de Marc Mundó

Bona tarda,

Aprofitant la intervenció està previst muntar un switch amb mes ports? a
nosaltres ens en farien falta 8 ethernets (dos bondings de 4 ports). Si
voleu en tenim un edgeswitch de 48 sense POE disponible.

Salut.

Aquest correu electrònic, així com qualsevol fitxer annex, conté informació
que pot ser confidencial o d’ús restringit. Si no sou el destinatari del
missatge, o no heu estat autoritzats per l’emissor a rebre’l, no us està
permès copiar, reenviar o divulgar el missatge o el seu contingut. Si heu
rebut aquest missatge per error, si us plau, notifiqueu-ho electrònicament
de forma immediata i esborreu-lo.

Als efectes del que disposa la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades
de Caràcter Personal, us informem que les dades de caràcter personal que
puguin constar en aquest document, seran incorporades a un fitxer
responsabilitat de *GurbTec Telecom S.L.*, la finalitat del qual serà dur a
terme les gestions derivades de la relació comercial establerta. Les dades
seran tractades de manera confidencial i respectant les normes estipulades
a l’anomenada LOPD. Podreu exercir els drets d’accés, rectificació,
cancel·lació i oposició al tractament de les dades dirigint-vos per escrit
a: *GurbTec Telecom, S.L. Carrer Ató Bisbe, 4 Vic (08500) Barcelona*

El dia 8 de setembre de 2016, 17:43, CITTEC <***@***.***> ha escrit:

- Show quoted text -
com
0

Cabrianes - Desmuntatge de l'Armari metàl·lic i migració al Rack

imatge de CITTEC

No estava previst, pero si cal canviar-lo portal demà a la reunió de
compensacions, i al vespre fem el canvi

Salutacions.

_Aquest missatge i els seus adjunts contenen informació confidencial i
reservada dirigida exclusivament al seu destinatari. Si ha rebut aquest
missatge per error, es prega el notifiqui immediatament per aquesta
mateixa via i esborri el missatge del seu sistema. Tingui en compte que
el correu electrònic via Internet no permet assegurar ni la
confidencialitat dels missatges que es transmeten ni la correcta
recepció dels mateixos. Les dades derivades de la seva correspondència
s'inclouen en un fitxer de titularitat de Centre Integral de
Telecomunicacions i Tecnologies de Catalunya la finalitat exclusiva de
la qual és gestionar les comunicacions de l'empresa entenent-se que
vostè permet el tractament dels mateixos amb aquesta finalitat en
mantenir tal correspondència. L'exercici dels seus drets d'accés,
rectificació, cancel·lació o oposició pot realitzar-ho per correu
electrònic a ***@***.*** o bé dirigint-se per escrit a l'adreça C/
Tortonyes nº 22, Baixos 08240 Manresa, Barcelona._

_ _

_Este mensaje y sus adjuntos contienen información confidencial y
reservada dirigida exclusivamente a su destinatario. Si ha recibido este
mensaje por error, se ruega lo notifique inmediatamente por esta misma
vía y borre el mensaje de su sistema. Nótese que el correo electrónico
vía Internet no permite asegurar ni la confidencialidad de los mensajes
que se transmiten ni la correcta recepción de los mismos. Los datos
derivados de su correspondencia se incluyen en un fichero de titularidad
de Centre Integral de Telecomunicacions i Tecnologies de Catalunya cuya
finalidad exclusiva es gestionar las comunicaciones de la empresa
entendiéndose que usted consiente el tratamiento de los mismos con dicha
finalidad al mantener tal correspondencia. El ejercicio de sus derechos
de acceso, rectificación, cancelación u oposición puede realizarlo por
correo electrónico a ***@***.*** o bien dirigiéndose por escrito a
la dirección C/ Tortonyes nº 22, Bajos 08240 Manresa, Barcelona._

P ABANS D'IMPRIMIR AQUEST CORREU PENSI EN SI ÉS NECESSARI. EL MEDI
AMBIENT ÉS COSA DE TOTS.
ANTES DE IMPRIMIR ESTE CORREO ELECTRÓNICO PIENSE BIEN SI ES NECESARIO
HACERLO: EL MEDIOAMBIENTE ES COSA DE TODOS.

- Show quoted text -

Links:
------
[1]
http://social.guifi.net/groups/guifi-bages/cabrianes-desmuntatge-de-larm...
[2] http://social.guifi.net/og_mailinglist
[3] http://social.guifi.net/og_mailinglist/unsubscribe/816

com
0

Cabrianes - Desmuntatge de l'Armari metàl·lic i migració al Rack

imatge de CITTEC

En principi ya esta; ara faltara migrar ponts a la huwei que ya us avisarem

Enviado de Samsung Mobile

-------- Mensaje original --------
De: Suport Goufone <***@***.***>
Fecha: 10/09/2016 3:00 (GMT+01:00)
Para: info <***@***.***>, Joan Gaudes <***@***.***>
Cc: ***@***.***
Asunto: Re: [guifi-bages] Cabrianes - Desmuntatge de l'Armari metàl·lic i migració al Rack

Bona nit,
Avisareu quan estigueu? Veig que esta tot caigut encara.
Salut.

El dia 8 de setembre de 2016, 20:09, <***@***.***> ha escrit:

 
No estava previst, pero si cal canviar-lo portal demà a la reunió de compensacions, i al vespre fem el canvi
 
Salutacions.

Aquest missatge i els seus adjunts contenen informació confidencial i reservada dirigida exclusivament al seu destinatari. Si ha rebut aquest missatge per error, es prega el notifiqui immediatament per aquesta mateixa via i esborri el missatge del seu sistema. Tingui en compte que el correu electrònic via Internet no permet assegurar ni la confidencialitat dels missatges que es transmeten ni la correcta recepció dels mateixos. Les dades derivades de la seva correspondència s'inclouen en un fitxer de titularitat de Centre Integral de Telecomunicacions i Tecnologies de Catalunya la finalitat exclusiva de la qual és gestionar les comunicacions de l'empresa entenent-se que vostè permet el tractament dels mateixos amb aquesta finalitat en mantenir tal correspondència. L'exercici dels seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació o oposició pot realitzar-ho per correu electrònic a ***@***.*** o bé dirigint-se per escrit a l'adreça C/ Tortonyes nº 22, Baixos 08240 Manresa, Barcelona.
 
Este mensaje y sus adjuntos contienen información confidencial y reservada dirigida exclusivamente a su destinatario. Si ha recibido este mensaje por error, se ruega lo notifique inmediatamente por esta misma vía y borre el mensaje de su sistema. Nótese que el correo electrónico vía Internet no permite asegurar ni la confidencialidad de los mensajes que se transmiten ni la correcta recepción de los mismos. Los datos derivados de su correspondencia se incluyen en un fichero de titularidad de Centre Integral de Telecomunicacions i Tecnologies de Catalunya cuya finalidad exclusiva es gestionar las comunicaciones de la empresa entendiéndose que usted consiente el tratamiento de los mismos con dicha finalidad al mantener tal correspondencia. El ejercicio de sus derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición puede realizarlo por correo electrónico a ***@***.*** o bien dirigiéndose por escrito a la dirección C/ Tortonyes nº 22, Bajos 08240 Manresa, Barcelona.
P Abans d'imprimir aquest correu pensi en si és necessari. EL medi ambient és cosa de tots.
Antes de imprimir este correo electrónico piense bien si es necesario hacerlo: El medioambiente es cosa de todos.

 
El 08.09.2016 17:51, Marc Mundó escribió:

Bona tarda,
 
Aprofitant la intervenció està previst muntar un switch amb mes ports? a nosaltres ens en farien falta 8 ethernets (dos bondings de 4 ports). Si voleu en tenim un edgeswitch de 48 sense POE disponible.
 
Salut.

Aquest correu electrònic, així com qualsevol fitxer annex, conté informació que pot ser confidencial o d'ús restringit. Si no sou el destinatari del missatge, o no heu estat autoritzats per l'emissor a rebre'l, no us està permès copiar, reenviar o divulgar el missatge o el seu contingut. Si heu rebut aquest missatge per error, si us plau, notifiqueu-ho electrònicament de forma immediata i esborreu-lo.

Als efectes del que disposa la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal, us informem que les dades de caràcter personal que puguin constar en aquest document, seran incorporades a un fitxer responsabilitat de GurbTec Telecom S.L., la finalitat del qual serà dur a terme les gestions derivades de la relació comercial establerta. Les dades seran tractades de manera confidencial i respectant les normes estipulades a l'anomenada LOPD. Podreu exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició al tractament de les dades dirigint-vos per escrit a: GurbTec Telecom, S.L. Carrer Ató Bisbe, 4 Vic (08500) Barcelona

El dia 8 de setembre de 2016, 17:43, CITTEC <***@***.***> ha escrit:

La matinada de divendres a dissabte, sobre la 1:00, esta previst realitzar el desmuntatge de l'armari metàl·lic i migrar els routers cap al rack. Aquesta actuació requerirà desmuntar i tornar a muntar tots els equips.
Qualsevol inconvenient ho comentem.
Salutacions.
 
 
--
Conversa sencera: http://social.guifi.net/groups/guifi-bages/cabrianes-desmuntatge-de-larm...
Gestiona les meves subscripcions; http://social.guifi.net/og_mailinglist
No vull més correus d'aquesta conversa: http://social.guifi.net/og_mailinglist/unsubscribe/816

--
Conversa sencera: http://social.guifi.net/groups/guifi-bages/cabrianes-desmuntatge-de-larm...
Gestiona les meves subscripcions; http://social.guifi.net/og_mailinglist
No vull més correus d'aquesta conversa: http://social.guifi.net/og_mailinglist/unsubscribe/816

com
0