Migració de Switch

imatge de CITTEC

La matinada del diumenge a dilluns, es farà el canvi de switch. Es traurà l'actual HP per un DLINK.

Aquesta pròxima setmana també està previst anar migrant els PON de la capçalera, es farà progressivament, un PON cada dia per comprovar que no hi ha cap problema. El dia abans de cada canvi informarem per aquí

Comentaris

Migració de Switch

imatge de Marc Mundó

Bon dia,

Quin es el motiu del canvi del switch?

Gràcies.

Aquest correu electrònic, així com qualsevol fitxer annex, conté informació
que pot ser confidencial o d’ús restringit. Si no sou el destinatari del
missatge, o no heu estat autoritzats per l’emissor a rebre’l, no us està
permès copiar, reenviar o divulgar el missatge o el seu contingut. Si heu
rebut aquest missatge per error, si us plau, notifiqueu-ho electrònicament
de forma immediata i esborreu-lo.

Als efectes del que disposa la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades
de Caràcter Personal, us informem que les dades de caràcter personal que
puguin constar en aquest document, seran incorporades a un fitxer
responsabilitat de *GurbTec Telecom S.L.*, la finalitat del qual serà dur a
terme les gestions derivades de la relació comercial establerta. Les dades
seran tractades de manera confidencial i respectant les normes estipulades
a l’anomenada LOPD. Podreu exercir els drets d’accés, rectificació,
cancel·lació i oposició al tractament de les dades dirigint-vos per escrit
a: *GurbTec Telecom, S.L. Carrer Ató Bisbe, 4 Vic (08500) Barcelona*

El dia 1 d’octubre de 2016, 20:55, CITTEC <***@***.***> ha escrit:

- Show quoted text -
com
0

Migració de Switch

imatge de CITTEC

Perque aquest switch dona problemes amb el protocol STP, bloquejan totes les connexions que el tenen activat,  i nomes permet la connexió de SFP de la marca HP

 

com
0

Migració de Switch

imatge de Marc Mundó

Bon dia,

Tenim tots els usuaris caiguts menys APM i un altre. Podeu revisar sisplau?

Gràcies.

Aquest correu electrònic, així com qualsevol fitxer annex, conté informació
que pot ser confidencial o d’ús restringit. Si no sou el destinatari del
missatge, o no heu estat autoritzats per l’emissor a rebre’l, no us està
permès copiar, reenviar o divulgar el missatge o el seu contingut. Si heu
rebut aquest missatge per error, si us plau, notifiqueu-ho electrònicament
de forma immediata i esborreu-lo.

Als efectes del que disposa la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades
de Caràcter Personal, us informem que les dades de caràcter personal que
puguin constar en aquest document, seran incorporades a un fitxer
responsabilitat de *GurbTec Telecom S.L.*, la finalitat del qual serà dur a
terme les gestions derivades de la relació comercial establerta. Les dades
seran tractades de manera confidencial i respectant les normes estipulades
a l’anomenada LOPD. Podreu exercir els drets d’accés, rectificació,
cancel·lació i oposició al tractament de les dades dirigint-vos per escrit
a: *GurbTec Telecom, S.L. Carrer Ató Bisbe, 4 Vic (08500) Barcelona*

El dia 2 d’octubre de 2016, 21:42, CITTEC <***@***.***> ha escrit:

- Show quoted text -
com
0

Migració de Switch

imatge de CITTEC

Bon dia,

Em pots dir quin és l’altre usuari aixecat? A APM teniu una configuració diferent, a aquest altre també? Tens opcio d’apagar i encendre una ONT per comprovar que no recupera els serveis? Sino podeu, ens podem apropar nosaltres a fer-ho. L’unica part que pot variar respecte a l’altre switch és el port truking, teniu alguna configuració concreta en ell? Si es aixi, l’acces al switch és 10.228.72.4 pass: guifi.

- Show quoted text -
com
0

Migració de Switch

imatge de CITTEC

Ja s'han acabat les feines de migració del switch. Em comprovat que tot estava correcte, i els clients aixecats.

Qualsevol cosa ens ho comuniqueu

com
0

Migració de Switch

imatge de CITTEC

Bon dia Joan,

No s’ha realitzat cap modificació de vlans, esta tot com es va deixar ahir a la matinada. Ja hem reiniciat la ONT, ho veieu ok?

Ok, quan tingui un moment activo el LLDP

- Show quoted text -
com
0

Migració de Switch

imatge de CITTEC

Ara mateix jo no puc et passo l’acces al switch, i així si es amb urgencia ho pots gestionar tu mateix.

IP: 10.228.72.4
pass: guifi

Qualsevol cosa em comentes.

- Show quoted text -
com
0

Migració de Switch

imatge de CITTEC

No, des d’aquesta matinada a las 3:00 quan hem acabat la intervenció no s’ha realitzat cap modificació.

Salutacions.

- Show quoted text -
com
0

Migració de Switch

imatge de CITTEC

No, des d’aquesta matinada a las 3:00 quan hem acabat la intervenció no s’ha realitzat cap modificació.

Salutacions.

- Show quoted text -
com
0

Migració de Switch

imatge de CITTEC

Aquest és el mateix usuari que fallava l’altre dia, com us vem comentar podem fer una visita conjunta per detectar el problema. Nosaltres tenim algú disponible, si voleu, abans del migdia. Pot venir el Josep també amb una ONT nova?

- Show quoted text -
com
0

Migració de Switch

imatge de Ramon Roca

dedueixo que hi ha hagut una intervenció planificada de matinada
canviant un switx, però que tanmateix ha causat interrupcions
imprevistes en alguns serveis, al menys fins a mig dia.

tot plegat el fil és una mica llarg, em podeu resumir la situació ara?
ha quedat resolt? ja sabeu quin ha estat el motiu?

ni que sigui per confirmar que ja tot estigui ok, i res... mirar què ha
passat vejam si per la propera es pot evitar ;)

com
0

Migració de Switch

imatge de CITTEC

Bon dia,

S’ha parlat amb el Miquel, i es farà el canvi aquest migdia amb caracter d’urgencia

Gràcies

- Show quoted text -
com
0

Migració OLT

imatge de CITTEC

Bon dia,

  S’ha parlat amb el Miquel, i es farà el canvi aquest migdia amb caracter d’urgencia   Gràcies
com
0

Migració de Switch

imatge de CITTEC

Els clients implicats en el canvi són:

- APM
- Roges
- EcologicsPans

- Show quoted text -
com
0

Migració de Switch

imatge de CITTEC

Si, estem en contacte al 685489435 / 615983664 o 687244241

- Show quoted text -
com
0

fent "recap"

imatge de Ramon Roca

Hi ha dos aspectes molt clars en tot això:

  1. La interrupció del servei no és proddueix en les connexions "normals" típiques (d'ONU+OLT), Sinó particularment en la d'una empresa amb configuració específica, amb vlans, incloent electròniques dels dos operadors.
  2. Que en una situació així, per diagnosticar-ho i recuperar el servei bé és imprescindible la col·laboració per part de tots els operadors involucrats, un de sol pot ser impossible diagnosticar-ho, tal i com per altra banda tots hi estem compromesos.

Per això i davant d'aquestes sirtuacions no es acceptable fer un "partit de tenis" entre els involucrats. No hi ha cap excusa en això: Hi han els mecanismes per compensar les despeses, i se suposa que en una configuració així és perquè hi teniu compromès un nivell de servei superior, i que com a tal, l'usuari el paga.

M'alegro que si mes no es vagi recuperar el servei, queda però per confirmar algun serrell, hi ha la sospita de si hi te a veure amb materials d'algun fabricant i encara es podria repetiur algun incident.

Justament per això (per aquest problema, o altres que puguin venir), el més important en situacuins d'aquest tipus és la professionalitat i la col·laboració. No fer-ho, i fer un partit de tenis és motiu automàtic de sanció, 

com
0

Migració de Switch

imatge de CITTEC

Bon dia.

Només que dues coses a dir.

1. Estàs faltant a la veritat i ocultant informació

2. Les medalles per a tu.

A partir d'aquí si la Fundació creu convenient fer una reunió per parlar
del tema nosaltres no tenim cap problema.

---

_Aquest missatge i els seus adjunts contenen informació confidencial i
reservada dirigida exclusivament al seu destinatari. Si ha rebut aquest
missatge per error, es prega el notifiqui immediatament per aquesta
mateixa via i esborri el missatge del seu sistema. Tingui en compte que
el correu electrònic via Internet no permet assegurar ni la
confidencialitat dels missatges que es transmeten ni la correcta
recepció dels mateixos. Les dades derivades de la seva correspondència
s'inclouen en un fitxer de titularitat de Centre Integral de
Telecomunicacions i Tecnologies de Catalunya la finalitat exclusiva de
la qual és gestionar les comunicacions de l'empresa entenent-se que
vostè permet el tractament dels mateixos amb aquesta finalitat en
mantenir tal correspondència. L'exercici dels seus drets d'accés,
rectificació, cancel·lació o oposició pot realitzar-ho per correu
electrònic a ***@***.*** o bé dirigint-se per escrit a l'adreça C/
Tortonyes nº 22, Baixos 08240 Manresa, Barcelona._

_ _

_Este mensaje y sus adjuntos contienen información confidencial y
reservada dirigida exclusivamente a su destinatario. Si ha recibido este
mensaje por error, se ruega lo notifique inmediatamente por esta misma
vía y borre el mensaje de su sistema. Nótese que el correo electrónico
vía Internet no permite asegurar ni la confidencialidad de los mensajes
que se transmiten ni la correcta recepción de los mismos. Los datos
derivados de su correspondencia se incluyen en un fichero de titularidad
de Centre Integral de Telecomunicacions i Tecnologies de Catalunya cuya
finalidad exclusiva es gestionar las comunicaciones de la empresa
entendiéndose que usted consiente el tratamiento de los mismos con dicha
finalidad al mantener tal correspondencia. El ejercicio de sus derechos
de acceso, rectificación, cancelación u oposición puede realizarlo por
correo electrónico a ***@***.*** o bien dirigiéndose por escrito a
la dirección C/ Tortonyes nº 22, Bajos 08240 Manresa, Barcelona._

P ABANS D'IMPRIMIR AQUEST CORREU PENSI EN SI ÉS NECESSARI. EL MEDI
AMBIENT ÉS COSA DE TOTS.
ANTES DE IMPRIMIR ESTE CORREO ELECTRÓNICO PIENSE BIEN SI ES NECESARIO
HACERLO: EL MEDIOAMBIENTE ES COSA DE TODOS.

- Show quoted text -

Links:
------
[1] http://social.guifi.net/groups/guifi-bages/migraci%C3%B3-de-switch
[2] http://social.guifi.net/og_mailinglist
[3] http://social.guifi.net/og_mailinglist/unsubscribe/817

com
0

Migració de Switch

imatge de Ramon Roca

Si que ens haurem de reunir, siupslau talleu aquest fil, no cal posar
encara més en evidència la falta de col·laboració. Ja era pru evident,
no és necessari que quedi més clar.

En cap cas resoldre un incidents és una pèrdua de temps, i encara menys
quan hi ha pel mig un assumpte de objectius de nivell de servei
d'usuaris que paguen, recordeu que sou professionals, i a més ja hi ha
previstos mecanismes per fer les compensacions que corresponguin, només
cal usar-los.

Recomano que us llegiu amb calma els compromisos que teniu els operadors
en el conveni que tenim signat, i entendreu a què em refereixo (a partir
de la pàgina 14).

Nosaltres el que procurarem és complir també la nostra part, que és
justament vetllar perquè els convenis es compleixin.

Vinga, salut i bons aliments, i SAX! ;)

- Show quoted text -
com
0