Migració del nucli de Sallent a la capcelera Huawei

imatge de CITTEC

Bona tarda,
La matinada de divendres a dissabte, dia 28/10, està previst la migració dels PON del nucli urbà de Sallent a la capçalera Huawei. Aquest canvi no afecta els PON que donen servei actualment als polígons, que seguiran treballant per la capçalera Telnet.
Per privat passo els clients afectats pel canvi a cada operador. Las vlans són les mateixes, no caldrà cap canvi de configuració als routers, tot i que potser si que els hi caldrà un reboot.

Salutacions.

Comentaris

Migració del nucli de Sallent a la capcelera Huawei

imatge de Marc Mundó

Perfecte, ja avisem a la gent, moltes gràcies.

PD: Lluis o Miquel, podrieu subscriure en Josep a la Llista?

Gràcies.

Aquest correu electrònic, així com qualsevol fitxer annex, conté informació
que pot ser confidencial o d’ús restringit. Si no sou el destinatari del
missatge, o no heu estat autoritzats per l’emissor a rebre’l, no us està
permès copiar, reenviar o divulgar el missatge o el seu contingut. Si heu
rebut aquest missatge per error, si us plau, notifiqueu-ho electrònicament
de forma immediata i esborreu-lo.

Als efectes del que disposa la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades
de Caràcter Personal, us informem que les dades de caràcter personal que
puguin constar en aquest document, seran incorporades a un fitxer
responsabilitat de *GurbTec Telecom S.L.*, la finalitat del qual serà dur a
terme les gestions derivades de la relació comercial establerta. Les dades
seran tractades de manera confidencial i respectant les normes estipulades
a l’anomenada LOPD. Podreu exercir els drets d’accés, rectificació,
cancel·lació i oposició al tractament de les dades dirigint-vos per escrit
a: *GurbTec Telecom, S.L. Carrer Ató Bisbe, 4 Vic (08500) Barcelona*

El dia 21 d’octubre de 2016, 17:56, CITTEC <***@***.***> ha escrit:

- Show quoted text -
com
0

Migració del nucli de Sallent a la capcelera Huawei

imatge de Ramon Roca
- Show quoted text -

la del bages és al social, crec que s'hi ha d'afegir ell:

http://social.guifi.net/groups/guifi-bages

com
0

Migració del nucli de Sallent a la capcelera Huawei

imatge de CITTEC

canvi finalitzat

com
0