OLT Huawei

imatge de Marc Mundó

Aquest correu electrònic, així com qualsevol fitxer annex, conté informació
que pot ser confidencial o d’ús restringit. Si no sou el destinatari del
missatge, o no heu estat autoritzats per l’emissor a rebre’l, no us està
permès copiar, reenviar o divulgar el missatge o el seu contingut. Si heu
rebut aquest missatge per error, si us plau, notifiqueu-ho electrònicament
de forma immediata i esborreu-lo.

Als efectes del que disposa la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades
de Caràcter Personal, us informem que les dades de caràcter personal que
puguin constar en aquest document, seran incorporades a un fitxer
responsabilitat de *GurbTec Telecom S.L.*, la finalitat del qual serà dur a
terme les gestions derivades de la relació comercial establerta. Les dades
seran tractades de manera confidencial i respectant les normes estipulades
a l’anomenada LOPD. Podreu exercir els drets d’accés, rectificació,
cancel·lació i oposició al tractament de les dades dirigint-vos per escrit
a: *GurbTec Telecom, S.L. Carrer Ató Bisbe, 4 Vic (08500) Barcelona*

Bona tarda,

Fa uns dies vau informar de que es faria el canvi de la OLT a Cabrianes,
està fet això? En cas contrari, hi ha previsió?

Gràcies.

Comentaris

OLT Huawei

imatge de CITTEC

Bon dia.

Estem fent proves amb les línies monopuerto, quan estigui llest aquest punt avisarem.

Per la resta ja es podria posar en funcionament.

com
0

OLT Huawei

imatge de Marc Mundó

Perfecte, ja ens direu.

Aquest correu electrònic, així com qualsevol fitxer annex, conté informació
que pot ser confidencial o d’ús restringit. Si no sou el destinatari del
missatge, o no heu estat autoritzats per l’emissor a rebre’l, no us està
permès copiar, reenviar o divulgar el missatge o el seu contingut. Si heu
rebut aquest missatge per error, si us plau, notifiqueu-ho electrònicament
de forma immediata i esborreu-lo.

Als efectes del que disposa la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades
de Caràcter Personal, us informem que les dades de caràcter personal que
puguin constar en aquest document, seran incorporades a un fitxer
responsabilitat de *GurbTec Telecom S.L.*, la finalitat del qual serà dur a
terme les gestions derivades de la relació comercial establerta. Les dades
seran tractades de manera confidencial i respectant les normes estipulades
a l’anomenada LOPD. Podreu exercir els drets d’accés, rectificació,
cancel·lació i oposició al tractament de les dades dirigint-vos per escrit
a: *GurbTec Telecom, S.L. Carrer Ató Bisbe, 4 Vic (08500) Barcelona*

El dia 20 d’octubre de 2016, 8:35, CITTEC <***@***.***> ha escrit:

- Show quoted text -
com
0