Suport a les vlans i agregacions de ports.

imatge de Ramon Roca

Per completar el suport a la fibra, cal poder definir bé totes les característiques dels trastos.

Les característiques que es van incorporant:

  1. Suport a la definició de vlans (vlans, virtual AP's, WDS, vrrp...)
  2. Suport a la definició d'agregacions de ports (bridges, i els diferents tipus de bondings)
  3. Definició de les adreces ipv4 amb els seus links
  4. "Wizards" (formularis simples) per la definició de supernodes híbrids
  5. Suport a les gràfiques un cop ja estan definits tots els tipus d'interfícies

He fet un commit on es fan els punts 1 i 2, i un tros del 3

Les vlans i agregacions es poden definir sobre els switchos gestionables /(es defineix en el mateix trasto) o en els routers, en els eque el firmware ho admet (es pot activar en la edició de firmwares).

 

 

Comentaris

Suport a les vlans i agregacions de ports.

imatge de Blackhold

ok, merci...

viam si no ens fem un embolic... hehe

- Blackhold
http://marsupi.org
~> cal lluitar contra el fort per deixar de ser febles, i contra
nosaltres mateixos quan siguem forts (Esquirols)

- Show quoted text -
com
0

Será facil

imatge de Ramon Roca

Ho posaran facil. Ara la base, després sobre això s' hi podran fer 'wizards' per fer de forma fàcil supernoves hibrids, ipv6....

com
0