RE: [guifi-osona][guifi-bages] Bellmunt OUT

imatge de Marc Mundó

Ei perdona Joan,

Va tornar a fer el mateix que la ultima vegada i va costar una mica
contactar amb en Jordi.

Sembla cosa de baixada de tensió ja que al santuari no els va marxar el
llum.

Dimecres que ve anirem a posar el SAI que ja tenim fa dies aquí...:)

De: Joan Gaudes [mailto:***@***.***]
Enviado el: dimecres, 5 / febrer / 2014 17:36
Para: ***@***.***; guifi-osona; guifi-bages
Asunto: [guifi-osona][guifi-bages] Bellmunt OUT

Igual que l'altre cop, la RB no respon. Els enllaços surten tots.

Si es pot fer un reboot, ara miro de trucar a l'Emi també.

Saludus

--
Joan Gaudes Guzmán

Servei Atenció a l'Usuari de Gaufix.net

Tel. 800.678.010 - 668.886.495

***@***.***

Gaufix.net - 2010/14

Imagen quitada por el remitente. Abans d'imprimir aquest correu, pensa si
és realment necessari fer-ho: el Medi Ambient és cosa de tothom.

Aquest correu electrònic, així com qualsevol fitxer annex, conté informació
que pot ser confidencial o d’ús restringit. Si no sou el destinatari del
missatge, o no heu estat autoritzats per l’emissor a rebre’l, no us està
permès copiar, reenviar o divulgar el missatge o el seu contingut. Si heu
rebut aquest missatge per error, si us plau, notifiqueu-ho electrònicament
de forma immediata i esborreu-lo.

Als efectes del que disposa la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades
de Caràcter Personal, us informem que les dades de caràcter personal que
puguin constar en aquest document, seran incorporades a un fitxer
responsabilitat de JOAN GAUDES GUZMAN, la finalitat del qual serà dur a
terme les gestions derivades de la relació comercial establerta. Les dades
seran tractades de manera confidencial i respectant les normes estipulades a
l’anomenada LOPD. Podreu exercir els drets d’accés, rectificació,
cancel·lació i oposició al tractament de les dades dirigint-vos per escrit
a: JOAN GAUDES GUZMAN, Carrer de Sant Miquel, 46, de Taradell, (08552)
Barcelona.

---
This email is free from viruses and malware because avast! Antivirus protection is active.
http://www.avast.com

Comentaris

missatges a al grup guifi-bages

imatge de Gil Obradors Via

Iep, 

Mireu de no enviar-nos missatges d'osona al Bages!

 

com
0