Acords generals per a tots a través la Goverança del Comuns, i acords directes entre operadors

imatge de Ramon Roca

Sovint veiem que es negocien acords entre operadors, això és bo, forma part de l'ambient de la economia col·laboraiva que desenvolupem, i convé fomentar-ho.

Compte però amb una cosa que de vegades hem vist. Hi han acords que ja s'estableixen en la governança del comuns sobre aspectes essencials, que han de ser públics i iguals per a tots, i que no poden substituir-se amb acords privats.

Els aspectes essencials que cobreixen son, entre d'altres:

  • Com compartir una mateixa xarxa o trànsit d'interconnexió (a través de les compensacions)
  • Com fer altes de clients des d'un operador, en una xarxa desplegada amb inversió d'un altre operador (a través del reconeixement de la inversió, amb el que col·loquialment es diu "apadrinament obligatori al supernode" en el cas de ràdio, o amb el "dret de connexió" establert amb el cas de la fibra).

Hi han més coses també previstes, com ara els protocols per a la realització de manteniments, ampliacions i millores, l'acreditació, etc.

No es poden fer acords privats sobre aquestes qüestions que ja estan pactades, negociar directament entre operadors aquests aspectes causen, i amb raó, que es puguin estar produint incompliments del Comuns. El que si es pot fer és proposar millores o cobrir circumstàncies no previstes, prò mai substituir els acords de la governança que han de ser iguals per a tots, transparents i no discriminatoris, amb acords privats.