Ràting "~~"

imatge de Ramon Roca

Pregunten:

dubte   >  Qualificació oficial ~~

Answers

Tipus de "ràtings" (Qualificacions)

imatge de Ramon Roca

El "~~" significa que encara no s'ha donat la qualificació.

Hi han 3 tipus de quialificacions, per obtenir una visió 360º, i ordenar els resultats quan es publiquen llistats de proveïdors segons la qualificació

  1. Un que el donen els mateixos usuaris, de 1 a 5, valorant al professional
  2. Les altres dues, amb un codi de dues lletres, on cadascuna pot tenir valors A/B/C on la primera lletra és el nivell de compromís amb el Comuns i la Comunitat (per distingir qui fa activitat de xarxa sempre amb el Comuns, dels operadors que decideixen fer-ho amb el Comuns o no segons el seu interés particular, i finalment dels professionals que simplement ofereioxen serveis, amb independència de si estan sota el Comuns o no. La segona, és el nivell d'experiència que puguin acreditarglobalment en les activitats que declaren oferir.
    Hio han dues qualificacions d'aquest tipus:

    1. L'autoqualificació que es posa el propi professional. Així cadascú es pot posicionar on és.
    2. La "oficial", per acabar d'obtenir els 360º, que es la que amb criteris homogenitzats, podrem donar des de la Fundació. Per exemple si un es posa com a compromís "A", i després veiem que en realitat munta xarxes privades, o diu que té molta experiència, però nol'acredita. Això ho hem de poder corregir. Aquesta qualificació tinrà un signe al darrera (+ o -) que reflexa la tendència, i que podrem fer servir d'avís si veiem que l'autoqualificació no es correpon amb l arealitat, i finalment corregir-la si cal.

 

1 point
amunt
down