Règim sancionador

imatge de Ramon Roca

El revisem en la propera reunió del 9/12/2016, de cara ja a engegar-lo després de les diferents versions que han anat circulant des de l'estiu.

Adjunt: