Altres fonts de documentació i d'ajuda

Comentaris

El xat no és una documentació

imatge de Webmestre admin

És un canal de comunicació amb l'usuari i ajuda.

Pot estar aqui, però és una mica OT. L'important és que apareixi en algun lloc, als menús, etc...

com
0