Dubtes legals sobre compartir ADSLS/autoprestacions entre comunitats de veïns

imatge de Ramon Roca

Rebem en un mail privat dirigit a la fundació les següents preguntes, que son força repetitives, sobre dubtes legals alhora de fer desplegaments amb associacions de veïns, etc, on es comparteixen adsls, etc.

Hola,

Som un grup de Sant Joan Despi (GuifiBaix) que volem desconnectar al
maxim nombre d'usuaris de les grans telecos al poble i rodalies. Per
aixo portem mesos organitzant la manera d'extendre Guifi.net de forma
massiva (comunitats de veins senceres) fent servir qMp.

Legalment, com entitat, estem a dins de l'incubadora de projectes que té
l'associació Gats (http://gats.cat). D'aqui a uns messos ens
constituirem, potser en cooperativa o associacio, incloent els usuaris o
nomes els instaŀladors, segons veiem que es mes factible. Fins llavors
operem amb el NIF de la incubadora.

Ja tenim algunes antenes posades i ara estem a punt de comencar a fer
els primers cablejats de distribucio als veins. Per connectivitat a
internet encara hem de dependre d'adsl's. El nostre pla seria deixar un
parell a cada edifici i que els routers i les antenes distribueixin el
trafic. Tecnicament ho tenim mes o menys resolt, pero legalment tenim
molts dubtes.

Sembla clar que dintre d'una comunitat s'aplica el concepte d'auto
prestació. Pero no ho tenim tant clar quan es connecten diverses
comunitats de veins. Segons el que hem llegit de la CMT diu que si
arriba a un nombre molt gran d'usuaris el criteri d'autoprestacio
necessita revisar-se.

Hem trobat que en comunitats com Silla[], Costur[] o Galiza[] parlen
d'"autoprestacio agregada", pero no trobo els requeriments legals que ho
defineixen.

[] http://www.sillanet.org/node/6
[] http://galicia.guifi.net/node/18

Entre els dubtes que tenim:
Es l'autoprestacio agregada una figura legal de veritat? Com esta definida?
En nom de qui ha d'estar els ADSL? Particulars? Comunitats? Una
associacio/cooperativa cobrint a tots els usuaris?
Cal elements tipus proxy per separar les xarxes? (tecnicament no ens calen)
Cal tenir usuaris amb contrasenya per la conexio? (tecnicament tampoc
ens calen)
Cal que els instaladors siguem proveidors? Amb la cobertura de la
fundació hi ha prou?David.


Answers

Cap problema

imatge de Ramon Roca
     David, perdona que aquest correu m'havia passat per alt.

Primer de tot, i abans d'entrar en detalls, l¡'important: Recordeu que a guifi.net fem massivament activitats com la que descrius des de ja aviat farà 10 anys, notificat degudament a la CMT, i sense cap problema.
Que tingueu dubtes jurídics sobre alguns detalls, vale, però en cap dubteu de la legitimitat per fer-ho.
Contestant inline als dubtes.

Al 05/08/13 13:13, En/na David García Garzón ha escrit:

Es l'autoprestacio agregada una figura legal de veritat? Com esta definida?

No, l'autopestació només es defineix a la Llei General de Telecomunicacions 32/2013, amb una definició molt ambigua i que es presta a interpretacions.
Després de parlar-ho amb la CMT en vàries reunions i durant molt de temps, vam concloure que millor oblidar el terme d'autoprestació: Som una xarxa disponible al públic en general. Ja al 2009/2010 vam esborrar qualsevol referència a autoprestació i fem servir aquesta darrera definició. Amb això ja no patim les limitacions que eventualment poden aplicar-se a les autroprestacions.
Es a dir, oblideu l'"autoprestació"

En nom de qui ha d'estar els ADSL? Particulars? Comunitats? Una
associacio/cooperativa cobrint a tots els usuaris?

És absolutament indiferent, pot estar a nom de qui vulgui.
L'únic que ha de fer el titular per estar "cobert" per la nostra notificació com a xarxa disponible al public en general és donar d'alta aquesta sortida a la web de guifi.net i acceptar el Comuns Sensefils (intrínsec al donar d'alta coses a la web).

Cal elements tipus proxy per separar les xarxes? (tecnicament no ens calen)

No, només pels ajuntaments que tenen unes restriccions legals (son administracions públiques) que a vosaltres en els cassos que descrius (privats), no apliquen.

Cal tenir usuaris amb contrasenya per la conexio? (tecnicament tampoc
ens calen)

Idem que l'anterior.

Cal que els instaladors siguem proveidors? Amb la cobertura de la
fundació hi ha prou?

La notificació de la fundació serveix per a tothom que ofereix el que sigui "tal qual", el que de vegades també es diu "best effort", en  precari, etc...
Quan hi ha activitat econòmica i garanties de servei, cal que qui faci l'activitat professional tingui els permisos quei corresponguin segons l'activitat que es realitza (per exemple alta a la SS, complir normatives de riscos laborals, estar al dia dels impostos, notificar a la CMT...)

0 point
amunt
down