Entrar a social.guifi.net fent servir el vostre usuari de la web de guifi.net

imatge de Ramon Roca

En aquesta imatge hi podeu veure l'enllaç a través del qual podreu l'identificador del vostre usuari de la web de guifi.net per poder fer-lo servir des d'altres webs que acceptin fer servir el mateix usuari amb OpenID.

enllaç a "el meu perfil" a guifi.net

Clicant-lo tindreu la pàgina del vostre perfil, i en la url del navegador hi veureu una cosa així:

http://guifi.net/user/1234

Els números en negreta ("1234") és l'identificador únic que identifica al vostre usuari. Doncs bé, a aquesta url hi afegiu "/identity" al darrera:

guifi.net/user/1234/identity

Amb això ja teniu el vostre codi que heu de fer servir per entrar des d'altres llocs, com per exemple, a social.guifi.net (si encara no teniu usuari, feu servir aquest mateix enllaç per estrenar-vos), fent servir OpenID

Si no tenieu oberta una sessió a guifi.net, us enviarà a la web de guifi.net i podreu obrir-la, un cop creat l'usuari, els propers cops, com a identificador podeu posar també el vostre usuari de correu (molt més fàcil de recordar!)

File: