SAX 2014: Presentació sobre Oportunitats, Governança i sostenibilitat a la Xarxa de Mancomunada i plans de futur immediat de la fundació

imatge de Ramon Roca

Presentació d'apertura del SAX2014 sobre Oportunitats, Governança i sostenibilitat a la Xarxa de Mancomunada i plans de futur immediat de la fundació.

File: